KHAI HOAN PRECISION MECHANICAL CO., LTD

Nỗ lực hết mình, không ngừng sáng tạo

z5469027769211_60b9289ffe64d03e1faf2c7400c2fa9e
z5469027741120_925fb5df726a3e5caa23f7cbe02ef220
z5469027717751_9bbc1edb74aea0308f339d871d65e732
z5469030480175_29322011a7d98a52a63153ce638e803c
z5469030469482_b96a220d9738cff5ebd90b5951aec0fa