tin tức

Doanh nghiệp Việt thiết kế chế tạo thành công đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ô tô con

Doanh nghiệp Việt thiết kế chế tạo thành công đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ô tô con

Sep 27, 2022 - >Tin tức

Bắt nguồn từ thực tiễn trong ngành sản xuất hệ thống thiết bị cho ô tô tại Việt Nam, hầu như toàn bộ thiết bị đồ gá chính đều do nước ngoài cung cấp, trong nước cũng có một vài công ty cung cấp một số bộ phận đồ gá cho công ty Ford Việt Nam, Honda, Toyota,… Tuy nhiên, việc chế tạo, lắp ráp còn mang tính mò mẫm, chưa đúng với quy trình của các nước tiên tiến.